Vanessa Umboh, oprichtster

Mijn jeugd was die van een veilige en liefdevolle omgeving. Het was een context waarin we op een vriendelijke manier zorg droegen voor elkaar. Het betekende dat iedereen verantwoordelijkheid droeg voor elkaar. Dit zorgde voor een gevoel van veiligheid, genegenheid, van erkenning en een van stimulans. Er waren weinig zorgen en deze levensvisie zorgde voor een openheid naar elkaar en het leven zelf. Het terugblikken naar mijn eigen opvoeding maakte me bewust van de meerwaarde van een veilige leefomgeving. Het werd mijn wens – en missie – om elke leefsituatie aan de basisvoorwaarden te laten voldoen, zodat kinderen zorgeloos en enthousiast het leven tegemoet treden.

Een kind is sensitief en tegelijk ook erg kwetsbaar. Een denkbeeld wordt al snel opgelegd: dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen niet voor hen zijn weggelegd. Dit komt voort uit de realiteit van de dag, waar ze te maken hebben met mogelijke armoede, uitsluiting of een gebrek aan spel of genegenheid. Dit heeft een grote impact op de belevingswereld en zodoende ook op overtuigingen en perspectieven die het kind ontwikkeld. 

Als behandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik geleerd welke desastreuze gevolgen deze overtuigingen en perspectieven kunnen aanrichten.

 

Opgroeien in armoede heeft verstrekkende gevolgen. Het tast het gevoel van eigenwaarde aan, het zorgt voor ongelijkheid, verdeeldheid en sociale uitsluiting. Bovendien brengt het een hoop emotionele en psychologische bagage met zich mee.

In Nederland is de tendens om te roepen dat elk kind dezelfde kansen heeft. Dit is onjuist. Armoede treft 1 op de 4 kinderen in Rotterdam. Dit is een ontoelaatbaar gegeven en het is onze missie om dit tegen te gaan. Uiteindelijk heeft die armoede namelijk effect op de gehele samenleving.

Tijd dus om op te staan; om niet de ogen te sluiten, maar het hart te openen.


Bernadette Stokvis, voorzitter

Als voorzitter van het bestuur van Stem zonder Gezicht, probeer ik mee te denken over hoe de stichting – en de beweging erachter – kan groeien, impact kan krijgen en verbindingen kan maken met allerlei andere partijen die het onderwerp belangrijk vinden. In mijn werkend bestaan ben ik zakelijk directeur van Maas theater en dans, een theater- en dansgezelschap met een eigen podium in Rotterdam, dat voor kinderen en jongeren professionele voorstellingen maakt die er toe doen. Bij Maas vinden we het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om via theater en cultuureducatie zichzelf en daarmee de wereld te ontdekken en zo hun leven zelf vorm te geven. Dat sluit naadloos aan bij de doelstelling van Stem zonder Gezicht. Kinderen zijn onze hoop op een betere toekomst.

 

Er zijn veel instanties en initiatieven bezig met de zorg voor kinderen, er gaat ook veel geld in om, maar soms gaat dit over de hoofden van mensen en kinderen heen en moeten we het veel dichter bij huis zoeken. Het delen van ideeën en krachten is waardevol en ik geloof dan ook sterk in een bottom-up benadering bij het zoeken naar wegen om kinderen bij te staan en ze een veilige, hoopvolle omgeving te geven om in op te groeien.


Rachael Zimmerman, penningmeester

De mogelijkheid om kinderen te mogen helpen en te zien opbloeien heeft ervoor gezorgd dat ik me heb aangesloten bij de Stichting Stem zonder Gezicht.

Als penningmeester zorg ik voor de financiële gezondheid van de stichting en daarnaast help ik als teamlid graag mee aan projecten.

 

In het dagelijks leven zorg ik samen met mijn partner voor onze 5 kinderen, waarvan 1 pleegkind.

Daarnaast werk ik 4 dagen bij accountantskantoor EY als Assurance Learning Support waarbij ik verantwoordelijk ben voor het budget en het verzorgen van management informatie.

Ik ben dankbaar dat ik bij Stem zonder Gezicht mijn passie voor kinderen en cijfers kan combineren.


Aïda Sium, secretaris

Als driejarige ben ik met mijn familie gevlucht uit Eritrea. Alhoewel ik zelf nooit een vorm van armoede heb ervaren ben ik altijd begaan en betrokken geweest bij het verbeteren van het leven van de mensen die in derdewereldlanden in armoede leven. Wat ik mij tot een paar jaar geleden niet realiseerde is dat wij in een land wonen dat in de top tien van rijkste landen staat maar een enorme groep mensen hebben die in armoede leven. Dit vind ik schokkend, we falen. Er groeit een hele generatie kinderen op in armoede en het wordt alleen erger. Hoe kunnen we het in Nederland op zoveel vlakken goed doen maar dit probleem niet oplossen?

Er is veel ruimte voor verbetering in het huidige armoedebeleid. Ik geloof dat we met kleine en lokale initiatieven direct de mensen die in armoede leven bereiken. Daarom heb ik mij aangesloten bij Stem zonder Gezicht, ik geloof in onze visie en missie. Als secretaris van SzG ben ik verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de stichting. Daarbij ben ik strategisch denkpartner, bedenk projecten en assisteer ik waar nodig en mogelijk met de uitvoer van projecten.

In het dagelijkse leven ben ik project manager bij branding en strategy bureau, Friends for Brands.