Drempels wegnemen zodat elk kind alle kansen krijgt

Samen met de community organiseren wij activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de opgroeiende jeugd. 

Wij stellen alles in het werk om sociaal culturele projecten te ontplooien, zodat ook de meest kwetsbare kinderen, de beste kansen krijgen om hun volle potentieel te kunnen ontwikkelen.

Stem voor alle kinderen

Stem zonder Gezicht vormt een stem voor alle kinderen die niet in hun basisbehoeften worden voorzien. Voor de kinderen die onzichtbaar blijven wegens armoede.  

Bewoners, ondernemers, wijkorganisaties, scholen, (culturele) instellingen, politici… Stem zonder Gezicht roept iedereen in de samenleving op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en alle kinderen als ‘onze’ kinderen te gaan zien. Zo kunnen wij deze kinderen beschermen, begeleiden en ze liefde, aandacht en erkenning geven.

even voorstellen

Stichting Stem zonder Gezicht (SzG) is een Rotterdams initiatief, gestart eind 2016 door Vanessa Umboh. Uit solidariteit met de 40.000 Rotterdamse kinderen in armoede leeft zij zelf al een paar jaar van 28 euro per week. Met SzG geeft zij al ‘haar’ 40.000 kinderen een stem. Dat doet ze samen met en dankzij een team van gemotiveerde vrijwilligers, partners, donateurs en sponsoren. 

Vanessa Umboh
Oprichtster

Priscilla van der Poel

Ambassadeur

partners

Talentz Skool

Talentz Skool biedt een breed scala van talentontwikkeling activiteiten aan met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging (RAB)

De RAB streeft naar het verbinden van zoveel mogelijk mensen en organisaties die armoede bestrijden in Rotterdam.

Online Video Power

Online Video Power maakt powervolle video’s om onze werkzaamheden zichtbaar te maken in een visuele verhalende vorm en onze impact te vergroten.

werkwijze 

De activiteiten en projecten zijn gebaseerd op de volgende kernprincipes:

 • Wij streven naar integrale dienstverlening bij armoede bestrijding;
 • Wij staan voor het wegnemen van drempels en obstakels;
 • Wij werken vanuit het principe van het matchen van vraag met aanbod;
 • Wij willen op een praktische manier mensen binnen kleinere communities in beweging krijgen om armoede werkelijk aan te pakken en zich in te zetten voor degenen die dat nodig hebben;
 • Wij staan voor het creëren van veilige omgevingen en waardegestuurde overdracht van kennis.

Alle activiteiten zijn gebaseerd op de volgende kernbegrippen:

 • Bewustwording van de aard en de kern van het probleem armoede;
 • Inspireren (van communities) tot doen en delen;
 • Beïnvloeden van bestaand armoede beleid;
 • Empowerment van kinderen en jongeren.

 

Vanuit de gemeenschap initiëren wij verschillende initiatieven die onze kinderen en hun kinderrechten in het bijzonder dienen. Hierbij richten we ons op de zeven leefgebieden:

 • Zingeving
 • Wonen
 • Sociale relaties
 • Geld
 • Werk & Activiteiten
 • Psychische Gezondheid
 • Lichamelijke Gezondheid

Hierin wordt aandacht gegeven aan o.a. talentontwikkeling (sport, muziek, dans, huiswerkbegeleiding etc.), Vorming en Vrije Tijd (Vermaak/Ontspanning).