de kracht van samen

Door samen te werken met mensen, organisaties, instellingen en bedrijven kunnen wij kansarmoede efficiënter aan pakken en bestrijden.

 

 

Stem zonder Gezicht gelooft in sterke partnerschappen en de kracht van community. Wij geloven dat gemeenschapsgevoel een belangrijk grondbeginsel is voor een veilige, vriendelijke en inclusieve samenleving. Door vanuit de gemeenschap in samenwerking met scholen, organisaties, instellingen en het bedrijfsleven in te zetten op welzijn, vitaliteit, talentontwikkeling en cultuurparticipatie, maken we kinderen sterker en weerbaarder. 

geloof jij ook in de kracht van samen? sluit je aan!

Bij Stem zonder Gezicht geloven we dat samenwerking de sleutel is tot het beëindigen van kansarmoede. Als we allemaal een stukje van onze tijd, ons geld of onze talenten beschikbaar stellen, kunnen we het verschil maken. Op welke manier je ook wilt helpen, namens de kinderen, dank u wel!

doneer

Elke bijdrage, groot of klein, eenmalig of doorlopend, is van harte welkom. Doneren kan eenvoudig en veilig via Geef.nl.

Helpen?

Sluit u vrijblijvend aan bij ons vrijwilligersnetwerk.

10 + 4 =

“Small acts, when multiplied by millions of people, can change the world”

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL.

Sinds de oprichting van stichting Stem zonder Gezicht organiseren wij samen met jonge talenten, vrijwilligers, bedrijven, partnerstichtingen en sponsoren prachtige projecten in het kader van talentontwikkeling, cultuurparticipatie en vrijetijdsbesteding: Laat je inspireren door onze projecten om óók je steentje bij te dragen en samen het verschil te maken!