Help jij mee met de opbouw van                     het gemeenschapshuis?

Doe een eenmalige donatie voor het gemeenschapshuis!

 

Elke euro helpt!

 

Ik doe een maandelijkse bijdrage. 

 

Dat kan al vanaf € 5,- euro per maand . 

 

Wordt vrijwilliger! 

 

Dat kan voor de kinderen maar kan ook voor de stichting. 

 WIE WIJ ZIJN

Stem zonder Gezicht vormt een stem voor alle kinderen die niet in hun basisbehoeften worden voorzien. Voor de kinderen die onzichtbaar blijven wegens armoede. 

 

Voor de beeldvorming: alleen in Rotterdam al leven 40.000 (1 op de 4!) kinderen onder de armoede grens. 

 

SzG gelooft in de kracht van community en gelooft dat gemeenschapsgevoel een belangrijk grondbeginsel is voor een veilige, vriendelijke en inclusieve samenleving. Door vanuit de gemeenschap in te zetten op Talentontwikkeling kunnen we onze kinderen sterker en weerbaarder maken naar de toekomst toe. Om dit structureel vorm te kunnen geven willen we een Gemeenschapshuis (Place 4 U) opzetten waar verschillende initiatieven (o.a. sport, muziek, dans, huiswerkbegeleiding etc.) op het gebied van Talentontwikkeling samen kunnen komen. Op deze manier kunnen we alle kinderen in IJsselmonde zelf de kans bieden op te ontwikkelen.

 

SzG roept de samenleving op om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en alle kinderen als ‘onze’ kinderen te gaan zien. Zo kunnen wij deze kinderen beschermen, begeleiden en ze liefde, aandacht en erkenning geven.


SzG gaat actief op zoek naar partners in de samenleving om zo samen de krachten te bundelen. Wij leggen contact met bewoners van Rotterdamse wijken, met ondernemers, met wijkorganisaties, scholen en diverse (culturele) instellingen.

  

Alleen samen kunnen wij alle kinderen een ‘stem’ geven.

SZG roept de samenleving op om samen verantwoordelijkheid te nemen en alle kinderen als ‘onze’ kinderen te gaan zien.Publicatie Stichting Jei - ter gelegenheid van het 29 jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag

INSPIRATIE PROJECTEN

Door lokale projecten te creëren, brengen wij op een zichtbare en concrete manier Rotterdammers in kleinere communities in beweging.

Armoede is een maatschappelijk vraagstuk, dat volgens SzG in de eerste instantie het meest effectief op wijkniveau aangepakt kan worden. Door het bundelen van diverse krachten in verschillende lagen van de wijk kunnen wij de toekomst van 'onze' kinderen verbeteren.

 

Wij geloven dat door het delen van succesverhalen er draagvlak wordt gecreëerd voor alle Rotterdammers die een verschil willen maken. Door lokale projecten in het leven te roepen brengen wij op een zichtbare en concrete manier mensen binnen kleinere communities in beweging. 

 

"It takes a community to raise a child"  

 

A Place 4 U

Door middel van een Gemeenschapshuis (Place 4 U) waar verschillende initiatieven zoals o.a. Talentontwikkeling (huiswerkbegeleiding, dans, muziek, sport etc.) en gezamenlijk koken willen wij de kinderen een veilige plek in de week geven.

 

Om dit Gemeenschapshuis te realiseren kunnen we uw donatie goed gebruiken.

 

 

Artikel in het AD 

Toys-4-All

Met de 'Toys-4-ALL' bus hebben wij de armste wijk van Nederland bezocht.

 

Alle kinderen uit de wijk mochten drie cadeautjes gratis en voor niets uitzoeken voor zichzelf.

  

Dit project is uitgevoerd met een nul-budget. Een goede voorbeeld van de kracht van community!

Toys-4-All pop-up store

'Toys-4-All’ pop-up store, een speelgoedwinkel voor alle kinderen. 

 

800 kinderen mochten 1 tot 3 cadeautjes gratis en voor niets voor zichzelf of een ander uitzoeken.  

 

Dit project is uitgevoerd met een nul-budget. Een goede voorbeeld van de kracht van community!LAATSTE NIEUWS OP FACEBOOK