Vitale Coalitie

Vitale Coalitie

Stichting Stem zonder Gezicht organiseert op 29 augustus 2019 een eerste meeting, begeleid door Dominic Schrijer, met verschillende betrokkenen als doel om SAMEN met verschillende initiatieven de gemeenschap in IJsselmonde te ondersteunen en te verbinden, samen in de strijd tegen armoede. Duurzame maatschappelijke groei is tenslotte gebaat bij een hecht en vitaal samenspel tussen vier actoren: Burgers, Overheid, Bedrijfsleven en het Middenveld.

Catalyse Conference

Catalyse Conference

Filantropen van over heel de wereld kwamen naar Rotterdam om na te gaan welke problemen er in stad Rotterdam spelen en hoe zij eventueel met hun kennis, netwerk en geld zij deze stad kunnen helpen met sociale problemen.

Onze Social Pioneer Vanessa werd gevraagd als een van de interessante makers, creatievelingen die de stad Rotterdam telt, om haar visie op wat de stad Rotterdam nodig heeft om armoede aan te pakken. Kijk je mee?