Stichting Stem zonder Gezicht organiseert op 29 augustus 2019 een eerste meeting, begeleid door Dominic Schrijer, met verschillende betrokkenen als doel om SAMEN met verschillende initiatieven de gemeenschap in IJsselmonde te ondersteunen en te verbinden, samen in de strijd tegen armoede. Duurzame maatschappelijke groei is tenslotte gebaat bij een hecht en vitaal samenspel tussen vier actoren: Burgers, Overheid, Bedrijfsleven en het Middenveld.