Selecteer een pagina
Kinderwijkraad Feijenoord

Kinderwijkraad Feijenoord

Op 23 november 2022 werd de Kinderwijkraad Feijenoord geboren (KWRF). Vandaag, 1 juni International Children’s Day, is het eindelijk zover: de lancering van hun eigen video campagne. Na hard werken en veel plezier, laten de raadsleden je met trots zien waar zij voor gaan: een schonere, groenere wijk met meer kleur. Bekijk en beluister het hieronder of direct via YouTube:

Onze raadsleden willen het volgende:

1. Bouwen op lege plekken in plaats van op beboste plekken en bomen hakken.
2. Afval scheiden verplicht maken en meer verschillende containers plaatsen voor glas, papier en restafval.
3. Meer verkeersborden plaatsen zodat auto’s minder hard rijden.
4. Meer prullenbakken plaatsen zodat handafval niet op de grond wordt gegooid.
5. De kinderen willen belicht hebben wat ze allemaal geleerd van het proces. Daarnaast willen zij mensen inspireren om hun voorbeeld op te volgen en te geloven in het feit dat wij het samen allemaal voor elkaar kunnen krijgen.

Kunt u ons helpen meer voet aan de grond te krijgen? Graag! Stuur dan een mailtje naar info@stemzondergezicht.nl

Helpt u mee?

Sinds de oprichting van de KWRF zijn de raadsleden 7 keer uitgenodigd door partners en hebben zich bewezen als waardevolle adviseurs. Een eerste termijn was ons gegund maar helaas is onze aanvraag voor een tweede termijn afgewezen. Wij willen graag door! Wilt u ons financieel steunen en helpen onze Kinderwijkraad te laten voortbestaan zodat ze nog veel meer positieve impact in de wijk kunnen maken? U kunt rechtstreeks doneren op rekeningnummer NL83 TRIO 03 38 585 095 tnv Stichting Stem Zonder Gezicht* onder vermelding van KWRF. Alvast hartelijk bedankt!

*Dit is een tijdelijke constructie, zodat er geen percentage behoeft te worden afgedragen aan een derde partij. We zijn momenteel druk bezig met het onderzoeken van andere mogelijkheden.

ONZE WAARDEN

  • Democratisch burgerschap in wijken waar schaarste heerst bieden Kinderwijkraden kinderen de ervaring dat ze dingen zelf voor elkaar kunnen krijgen en hoe ze dat kunnen doen. Ze leren wensen op elkaar af te stemmen, daar plannen voor te maken en die door samenwerking te realiseren. In wijken waar schaarste heerst krijgen kinderen zo de kans om contacten procesvaardigheden te ontwikkelen die ze in het gangbare leven niet makkelijk kunnen ontplooien.
  • Insluiting door meedoen. Een kinderwijkraad is een boven- en naschoolse activiteit van, door en voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in onze wijk. Het brengt kinderen samen die in de wijk soms met de rug naar elkaar toestaan. Kinderen tussen wie in de dagelijkse praktijk veel afstand bestaat, werken de hele periode met elkaar samen. Zo doen ze van jongs af aan ervaring op om samen ergens de schouders eronder te zetten.
  • Kansrijk opgroeien. Voor kinderen vormt de wijk hun primaire leefomgeving: ze wonen er, hun vrienden wonen en spelen er, ze gaan er samen naar school. Kinderen zien en weten daardoor veel van hun wijk, wat er leuk is en wat niet. Dat laatste moeten ze vaak passief ondergaan.

Met een kinderwijkraad krijgen ze een mogelijkheid om situaties aan de orde te stellen om zo hun leefomgeving te verbeteren in de wijk.

Vitale wijk

Kinderen van groep 7 en 8 van de Agnesschool en de Nieuwe Haven plus kinderen uit de wijk maken samen plannen en stemmen voor een top-2 die de kinderwijkraad als opdracht krijgt om te realiseren. De kinderwijkraad onderhoudt zelf contacten met bewoner en organisaties in de wijk en in de stad, van wijkraad de wijkagent tot wethouders, ambtenaren en politici. Zo worden netwerken in de wijk verstevigd en verrijkt.

Waar is aandacht voor nodig volgens de raadsleden?

Op de vraag waar de kinderen aandacht voor willen vragen omdat over waar ze zich zorgen over maken benoemden ze: armoede, racisme, wapen- en messengeweld, roken /vapen en hangjongeren in de wijk.

Wereldarmoededag

Wereldarmoededag

We wonen in de armste stad van Nederland en kinderen zijn daar de dupe van. Stem zonder Gezicht en Talentz Skool vragen alle Rotterdammers om voor deze kinderen (op) te staan.

1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Dit zorgt voor een flinke achterstand. Zo is het lastig om les te volgen met een lege maag, kunnen veel kinderen niet mee op schoolreis of hebben geen warme kleding in de winter en kunnen niet op een sport. Veel Rotterdammers zijn zich niet bewust van de omvang van dit probleem. Hoewel het niet voor iedereen voelbaar is, wonen we in de armste stad van Nederland.

Kinderlijke wens

Vier kinderen van de Talentz Skool staan op en vragen met een schouwspel aandacht voor Rotterdamse kinderen in armoede. Deze kinderen zien de armoede onder leeftijdsgenoten en zij vinden het belangrijk dat volwassenen goed voor alle kinderen zorgen. Zij geven op hun manier een geluid af dat het ook anders kan: samen en betrokken.

It takes a community to raise a child

Die woensdagmiddag stonden zij op het Stationsplein voor het Centraal Station in Rotterdam en nodigden de passanten uit om hand in hand om de kinderen te gaan staan, zodat er een cirkel van betrokken mensen om de kinderen heen gevormd werd.

Betrokkenheid maakt verschil. En dat is wat wij vragen: sta op voor onze kinderen en vorm een community tegen armoede.

Campagne

Van dit schouwspel werden beelden gemaakt voor een promotievideo voor www.stoparmoedeinrotterdam.nl. Daar is meer informatie te vinden over de gevolgen van opgroeien in armoede. Video hieronder.

Stem zonder Gezicht

Stem zonder Gezicht vormt een stem voor alle kinderen die niet in hun basisbehoeften worden voorzien. Voor de kinderen die onzichtbaar blijven. Wij geloven in de kracht van de community en menen dat gemeenschapsgevoel belangrijk is voor een veilige, vriendelijke en inclusieve samenleving. Stem zonder Gezicht roept de samenleving op om samen verantwoordelijkheid te nemen en alle kinderen, als ‘onze’ kinderen te gaan zien. Een pleidooi voor medemenselijkheid en Rotterdamse daadkracht. Wat als we alle kinderen als ónze kinderen gaan zien en de handen ineen slaan. Dan maken we lokaal een wereld van verschil.

Artikel van RTV Rijnmond

https://www.rijnmond.nl/nieuws/174031/Hand-in-hand-tegen-armoede

Wij hebben ook jou steun nodig, doneer een bedrag of steun ons maandelijks zodat we dit werk kunnen voortzetten en kinderen kunnen helpen.