Een zwart balkje over een gezicht. Meestal belooft dat niet veel goeds. Vanessa Umboh van dit initiatief heeft deze aanpak gekozen om Rotterdammers erop te wijzen dat er veel kinderen onder de armoedegrens leven. Aan het slot van de uitzending duikt onze speciale verslaggever op.