Kinderwijkraad Feijenoord

Kinderwijkraad Feijenoord

Op 23 november 2022 werd de Kinderwijkraad Feijenoord geboren (KWRF). Vandaag, 1 juni International Children’s Day, is het eindelijk zover: de lancering van hun eigen video campagne. Na hard werken en veel plezier, laten de raadsleden je met trots zien waar zij voor gaan: een schonere, groenere wijk met meer kleur. Bekijk en beluister het hieronder of direct via YouTube:

Onze raadsleden willen het volgende:

1. Bouwen op lege plekken in plaats van op beboste plekken en bomen hakken.
2. Afval scheiden verplicht maken en meer verschillende containers plaatsen voor glas, papier en restafval.
3. Meer verkeersborden plaatsen zodat auto’s minder hard rijden.
4. Meer prullenbakken plaatsen zodat handafval niet op de grond wordt gegooid.
5. De kinderen willen belicht hebben wat ze allemaal geleerd van het proces. Daarnaast willen zij mensen inspireren om hun voorbeeld op te volgen en te geloven in het feit dat wij het samen allemaal voor elkaar kunnen krijgen.

Kunt u ons helpen meer voet aan de grond te krijgen? Graag! Stuur dan een mailtje naar info@stemzondergezicht.nl

Helpt u mee?

Sinds de oprichting van de KWRF zijn de raadsleden 7 keer uitgenodigd door partners en hebben zich bewezen als waardevolle adviseurs. Een eerste termijn was ons gegund maar helaas is onze aanvraag voor een tweede termijn afgewezen. Wij willen graag door! Wilt u ons financieel steunen en helpen onze Kinderwijkraad te laten voortbestaan zodat ze nog veel meer positieve impact in de wijk kunnen maken? U kunt rechtstreeks doneren op rekeningnummer NL83 TRIO 03 38 585 095 tnv Stichting Stem Zonder Gezicht* onder vermelding van KWRF. Alvast hartelijk bedankt!

*Dit is een tijdelijke constructie, zodat er geen percentage behoeft te worden afgedragen aan een derde partij. We zijn momenteel druk bezig met het onderzoeken van andere mogelijkheden.

ONZE WAARDEN

  • Democratisch burgerschap in wijken waar schaarste heerst bieden Kinderwijkraden kinderen de ervaring dat ze dingen zelf voor elkaar kunnen krijgen en hoe ze dat kunnen doen. Ze leren wensen op elkaar af te stemmen, daar plannen voor te maken en die door samenwerking te realiseren. In wijken waar schaarste heerst krijgen kinderen zo de kans om contacten procesvaardigheden te ontwikkelen die ze in het gangbare leven niet makkelijk kunnen ontplooien.
  • Insluiting door meedoen. Een kinderwijkraad is een boven- en naschoolse activiteit van, door en voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in onze wijk. Het brengt kinderen samen die in de wijk soms met de rug naar elkaar toestaan. Kinderen tussen wie in de dagelijkse praktijk veel afstand bestaat, werken de hele periode met elkaar samen. Zo doen ze van jongs af aan ervaring op om samen ergens de schouders eronder te zetten.
  • Kansrijk opgroeien. Voor kinderen vormt de wijk hun primaire leefomgeving: ze wonen er, hun vrienden wonen en spelen er, ze gaan er samen naar school. Kinderen zien en weten daardoor veel van hun wijk, wat er leuk is en wat niet. Dat laatste moeten ze vaak passief ondergaan.

Met een kinderwijkraad krijgen ze een mogelijkheid om situaties aan de orde te stellen om zo hun leefomgeving te verbeteren in de wijk.

Vitale wijk

Kinderen van groep 7 en 8 van de Agnesschool en de Nieuwe Haven plus kinderen uit de wijk maken samen plannen en stemmen voor een top-2 die de kinderwijkraad als opdracht krijgt om te realiseren. De kinderwijkraad onderhoudt zelf contacten met bewoner en organisaties in de wijk en in de stad, van wijkraad de wijkagent tot wethouders, ambtenaren en politici. Zo worden netwerken in de wijk verstevigd en verrijkt.

Waar is aandacht voor nodig volgens de raadsleden?

Op de vraag waar de kinderen aandacht voor willen vragen omdat over waar ze zich zorgen over maken benoemden ze: armoede, racisme, wapen- en messengeweld, roken /vapen en hangjongeren in de wijk.

8 day Challenge Toys 4 ALL

8 day Challenge Toys 4 ALL

Madelon van der Tol, studenten van InHolland en SzG bundelden hun krachten en riepen de 8 Day Challenge in het leven.
In 8 dagen tijd wisten wij genoeg gedoneerd speelgoed in te zamelen om een enorme speelgoedwinkel te bouwen op de Agnesschool in de wijk Feijenoord waar 1 op de 3 kinderen opgroeit in armoede. Voor deze kinderen is een bezoekje aan een speelgoedwinkel vaak niet eens weggelegd. Daarom bouwden wij er zelf een!

Krachtenbundeling

Middels het netwerk en onze social media kanalen deelden wij een oproep om speelgoed te doneren. Erasmus X stelde haar locatie beschikbaar als ontvangst- en sorteerplek. Met de studenten en vrijwilligers keken wij het speelgoed goed na en maakten het in orde om op 21 december alles naar de Angesschool te brengen. Samen met de klassenassistenten en moeders die betrokken zijn bij de school bouwden wij in 1,5 uur tijd de winkel op.

Het resultaat? 400 kinderen werden blij gemaakt met een gratis speelgoedwinkel waar iedereen een cadeautje voor zichzelf mocht uitzoeken! Voor de kinderen van groep 7 en 8 was er een speciale doneeractie uitgezet en konden wij hen allemaal verblijden met een bioscoopbon.

Totale kosten: 125 euro. Eten voor de studenten en heel veel tijd en inzet van betrokken Rotterdam

De Goede Raad

De Goede Raad

Op 1 oktober 2022 hebben de RAB en stichting SZG met 78 mensen het gesprek gevoerd over armoedebestrijding. Waar 34 mensen vanuit de leefwereld van armoede, hun gedachtes en ideeën deelden over wat zij nodig hebben, wat zij zien wat beter moet, en wat meer aansluit bij hun behoeftes. Hier zijn geweldige ideeën met elkaar gedeeld waar concrete handelingsperspectieven uit zijn gekomen.

Aanleiding: 

De verhalen en zorgen over kinderen die opgroeien in armoede kennen we. Velen begrijpen de noodzaak en ervaren de urgentie om deze kinderen bij te staan, tegelijkertijd zien we het onvermogen om naar de doelgroepen te luisteren en om structurele oplossingen te formuleren.

Wat kunnen wij zelf doen? Wat kan de politiek doen? Wat kunnen de fondsen doen? Hoe beschermen wij onze kinderen tegen de gevolgen van armoede? Hoe kunnen we eerlijker delen? Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en wie gaan we aanspreken? Wij zijn samen gaan nadenken over wat er moet veranderen zodat alle kinderen in Rotterdam met gelijke kansen opgroeien. In het Verhalenhuis Belvedère op de Kaap op Zuid hebben wij met alle gasten een nieuw verhaal geschreven: wat gaan we aan deze armoede doen?

Bekijk hieronder het videoverslag van Wim Wiegman – WIJK TV

Kosten:

– Dagvoorzitter Michiel Grauss, vrijwillige basis/bijdrage

– Ninny Duarte – slachtoffer van de Toeslagen-affaire, initiatiefneemster platform De schaamte voorbij en belangenbehartiger van de Toeslagenaffaireslachtoffers, vrijwillige basis/bijdrage

– Marianne van den Anker, de Rotterdamse Ombudsvrouw aan het woord, vrijwillige basis/bijdrage

– 8 gespreksleiders / vrijwillige basis/bijdrage

– 3 notulisten / vrijwillige basis/bijdrage

– Tekenvellen, placemats en stiften: donatie

– Kosten diner (Vanessa en Mieke hebben zelf gekookt)

– Videograaf, videoverslag donatie van Wim Wiegman

Totale kosten locatie, boodschappen en drankjes: 1194,00 euro.

De rest is een krachtenbundeling geweest.