De Goede Raad

De Goede Raad

Op 1 oktober 2022 hebben de RAB en stichting SZG met 78 mensen het gesprek gevoerd over armoedebestrijding. Waar 34 mensen vanuit de leefwereld van armoede, hun gedachtes en ideeën deelden over wat zij nodig hebben, wat zij zien wat beter moet, en wat meer aansluit bij hun behoeftes. Hier zijn geweldige ideeën met elkaar gedeeld waar concrete handelingsperspectieven uit zijn gekomen.

Aanleiding: 

De verhalen en zorgen over kinderen die opgroeien in armoede kennen we. Velen begrijpen de noodzaak en ervaren de urgentie om deze kinderen bij te staan, tegelijkertijd zien we het onvermogen om naar de doelgroepen te luisteren en om structurele oplossingen te formuleren.

Wat kunnen wij zelf doen? Wat kan de politiek doen? Wat kunnen de fondsen doen? Hoe beschermen wij onze kinderen tegen de gevolgen van armoede? Hoe kunnen we eerlijker delen? Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en wie gaan we aanspreken? Wij zijn samen gaan nadenken over wat er moet veranderen zodat alle kinderen in Rotterdam met gelijke kansen opgroeien. In het Verhalenhuis Belvedère op de Kaap op Zuid hebben wij met alle gasten een nieuw verhaal geschreven: wat gaan we aan deze armoede doen?

Bekijk hieronder het videoverslag van Wim Wiegman – WIJK TV

Kosten:

– Dagvoorzitter Michiel Grauss, vrijwillige basis/bijdrage

– Ninny Duarte – slachtoffer van de Toeslagen-affaire, initiatiefneemster platform De schaamte voorbij en belangenbehartiger van de Toeslagenaffaireslachtoffers, vrijwillige basis/bijdrage

– Marianne van den Anker, de Rotterdamse Ombudsvrouw aan het woord, vrijwillige basis/bijdrage

– 8 gespreksleiders / vrijwillige basis/bijdrage

– 3 notulisten / vrijwillige basis/bijdrage

– Tekenvellen, placemats en stiften: donatie

– Kosten diner (Vanessa en Mieke hebben zelf gekookt)

– Videograaf, videoverslag donatie van Wim Wiegman

Totale kosten locatie, boodschappen en drankjes: 1194,00 euro.

De rest is een krachtenbundeling geweest.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 1, 2022